Zavedeme i ve vaší firmě

Zavedeme i ve vaší firmě efektivní compliance systém.

Zavedeme i ve vaší firmě podporující firemní kulturu.

Zavedeme i ve vaší firmě fungující procesy.

Řešíme praktické otázky od těch jednoduchých až po ty složité.

Více informací

Podstata řešení od ComplianceTeam

V čem náš přístup spočívá a co přináší

Řízení rizika

Jsme schopni identifikovat riziková místa ve firemní struktuře či postupech a zabezpečit je proti incidentům. To omezuje dopad případných problémů.

Kultura úcty k pravidlům

Zavádíme postupy, které přispívají ke klimatu a kultuře respektu k pravidlům – psaným i nepsaným. To zvyšuje důvěru k firmě a připravenost pracovníků podpořit ji v nesnázích.

Shoda s pravidly

Vytváříme systém, který pomáhá zajistit, aby firma fungovala podle pravidel, zákonů, ale i vlastních hodnot.
Díky němu je také výkonnější, hodnotnější a důvěryhodnější.

Hledáte compliance služby na klíč?

Kontaktujte nás

Jak firmám compliance pomáhá

Další přínosy zavádění compliance do firem

Bezpečnější firma

Namísto čelení riziku, možným sankcím i osobním dopadům znamená compliance bezpečnost, robustnost a připravenost na nečekané situace.

Snížení nákladů

Připravenost na firemní život podle pravidel šetří firmě náklady na řešení případných dopadů a zvyšuje i procesní efektivitu jednotlivých součástí podniku.

Kvalitnější rozhodování

Posuzování rizika plynoucího z realizace konkrétních procesů ve firmě a jeho zahrnování do rozhodovacích kritérií je díky compliance součástí strategického řízení firmy.

Lepší obchodní partnerství

Díky zavádění compliance se firma stává v očích klientů, dodavatelů a dalších subjektů transparentnějším, solidnějším, důvěryhodnějším a kvalitnějším obchodním partnerem.

Snadnější management

Postupy compliance poskytují vedení firmy jistotu i v těch částech firmy, kam kvůli delegování pravomocí nedohlédne, a umožňují řídit podnik s větším přehledem a jistotou.

Pomáháme stavět compliance systém.

Od A do Z. Na klíč.

Řešíme praktické otázky od těch jednoduchých až po ty složité. Může jít jak o nejasnost kapacit, IT prostředků, úpravu dokumentu, přes úpravu procesů až po nastavení celého řídícího či kontrolního prostředí.

Podílíme se na změně firemní kultury

či přímo pozitivního přijetí compliance v celé firmě.

Pomáháme definovat celkové zadání – proč je vlastně compliance ve firmě třeba a co je jejím cílem. Vyhodnotíme compliance riziko, a to včetně následné prioritizace. Vybereme prostředky k realizaci compliance, jak preventivní, tak detektivní či reaktivní. Tím vším položíme základy pro compliance plán.

Bereme v potaz velikost a komplexnost korporace.

Aplikujeme přiměřenost.

Výsledek proto vždy odpovídá reálným požadavkům. Zůstáváme na místě i během testování a implementace, abychom pomohli vše upravit co nejlépe. Tím zajišťujeme, že výsledky jsou opravdu použitelné v každodenním životě. Zapojujeme se buď formou konzultací, nebo v rámci outsourcingu se stáváme dočasnými členy firemních týmů a pomáháme přímo na místě.

Řešíte Trestní Odpovědnost Právnických Osob (TOPO)?

Napište nám

Aktuality

CT_Li bannery pod clanek_plan
16. března 2023
Jak sestavit compliance plán?

Plánování je klíčovou součástí každé úspěšné obchodní strategie. Stejně tak compliance plán může pomoci ochránit…

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash
9. března 2023
Jak si udržet přehled aktuálních právních předpisů a jejich změn

Udržet krok s aktuální legislativou může být náročný úkol. Zákony, které ovlivňují vaše podnikání, se…

7. března 2023
Webinář – Digitální compliance officer

Webináře Compliance Team: Buďte v souladu | Digitálně! Máte na starosti compliance agendu a hledáte…

Naši spokojení klienti