Podpoříme vaši firmu

v ochraně před rizikem.

při digitalizaci.

v rozvoji firemní kultury.

Řešíme praktické otázky od těch jednoduchých až po ty složité. Více informací

Vzdělávání

Digitalizace compliance

Kompletní podpora compliance​

Whistleblowing aplikace​

  • Plně v souladu se zákonem

Pomáháme zajistit ochranu před oborovými i legislativními riziky.

Jsme zkušení profesionálové, poskytujeme komplexní řešení, zjednodušujeme compliance agendu a umíme ji dostat mezi všechny zaměstnance.​

…Vy se díky tomu můžete plně soustředit na vlastní podnikaní a být v souladu s předpisy bez rizika postihu.​

Přínosy funkčního compliance programu

Bezpečnější firma

Namísto čelení riziku, možným sankcím i osobním dopadům znamená compliance bezpečnost, robustnost a připravenost na nečekané situace.

Snížení nákladů

Připravenost na firemní život podle pravidel šetří firmě náklady na řešení případných dopadů a zvyšuje i procesní efektivitu jednotlivých součástí podniku.

Kvalitnější rozhodování

Posuzování rizika plynoucího z realizace konkrétních procesů ve firmě a jeho zahrnování do rozhodovacích kritérií je díky compliance součástí strategického řízení firmy.

Lepší obchodní partnerství

Díky zavádění compliance se firma stává v očích klientů, dodavatelů a dalších subjektů transparentnějším, solidnějším, důvěryhodnějším a kvalitnějším obchodním partnerem.

Snadnější management

Postupy compliance poskytují vedení firmy jistotu i v těch částech firmy, kam kvůli delegování pravomocí nedohlédne, a umožňují řídit podnik s větším přehledem a jistotou.

Přínosy compliance

Co je compliance?​

Začínáte? Hledáte odpovědi na to, jak se vyhnout rizikům?
Nebo jak nejlépe dosáhnout souladu s legislativou, normou nebo hodnotami?​

Začínám s compliance

Aktuality

Všechny aktuality

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram