Pomáháme stavět compliance systémy

Řešíme praktické otázky od těch jednoduchých až po ty složité.

Více informací

Naše služby

Nabízíme profesionální poradenství v oblasti compliance.

help-icon

Compliance Consulting

Odborné poradenství k dílčím otázkám – jak při stavbě compliance systému, tak při jeho průběžné údržbě a aktualizaci.

Zjistit více
human-resources-icon

Compliance Outsourcing

Poskytneme experta do Vašeho týmu. Pomůže vám jak při stavbě compliance, tak s výkonem jednotlivých agend.

Zjistit více
job-interview-icon

Compliance HR support

Poskytneme podporu při výběru uchazečů do compliance týmu, počínaje výběrovými kritérii až po asistenci při pohovorech.

Zjistit více
training-icon

Compliance Training

Poskytneme trénink ať už na místě, či na dálku (e-learning, video) pro členy compliance týmu, zaměstnance či vedení firmy.

Zjistit více
consultant-icon

Compliance Coaching

Podpoříme váš compliance tým konkrétními konzultacemi, rozborem situace a pomocí při následném rozhodování.

Zjistit více

Hledáte compliance služby na klíč?

Kontaktujte nás

Proč compliance

Co je cílem zavedení compliance systému?

Vyhovět požadavkům práva a jiných norem

Základní ambicí je chránit se proti sankcím ze strany veřejnoprávních orgánů a souvisejícím nepříjemnostem. Cílem Compliance Management Systému (CMS) je tedy vyhovět zejména externím pravidlům (tj. ponejvíce zákonům a vyhláškám). Laicky řečeno: CMS zajistí ochranu, a tudíž i klidný spánek.

Ukázat stabilitu firmy a zvýšit její hodnotu

Moderně nastavený Compliance Management Systému (CMS) má vyšší ambice a hodlá přinést přidanou hodnotu. Samotná organizace se rozhodne dodržovat svá pravidla a své etické hodnoty. Díky tomu přitahuje zajímavější zaměstnance i obchodní partnery. V dlouhodobém horizontu dosahuje vyšší míru návratnosti investic. Laicky řečeno: CMS přinese vyšší hodnotu organizace.

Pomáháme stavět compliance systém.

Od A do Z. Na klíč.

Řešíme praktické otázky od těch jednoduchých až po ty složité. Může jít jak o nejasnost kapacit, IT prostředků, úpravu dokumentu, přes úpravu procesů až po nastavení celého řídícího či kontrolního prostředí.

Podílíme se na změně firemní kultury

či přímo pozitivního přijetí compliance v celé firmě.

Pomáháme definovat celkové zadání – proč je vlastně compliance ve firmě třeba a co je jejím cílem. Vyhodnotíme compliance riziko, a to včetně následné prioritizace. Vybereme prostředky k realizaci compliance, jak preventivní, tak detektivní či reaktivní. Tím vším položíme základy pro compliance plán.

Bereme v potaz velikost a komplexnost korporace.

Aplikujeme přiměřenost.

Výsledek proto vždy odpovídá reálným požadavkům. Zůstáváme na místě i během testování a implementace, abychom pomohli vše upravit co nejlépe. Tím zajišťujeme, že výsledky jsou opravdu použitelné v každodenním životě. Zapojujeme se buď formou konzultací, nebo v rámci outsourcingu se stáváme dočasnými členy firemních týmů a pomáháme přímo na místě.

Řešíte Trestní Odpovědnost Právnických Osob (TOPO)?

Napište nám

Aktuality

event
1. března 2019
Seminář: Jak se staví compliance

Organizujeme seminář pro Českou Compliance Asociaci s názvem Jak se staví compliance. Přijďte také…

Naši spokojení klienti