Přínosy compliance

Compliance pomáhá v konkrétních situacích

Různé situace, ale jasné výhody zavedení compliance

Když je compliance naše povinnost...

...compliance je efektivní způsob, jak získat na trhu konkurenční výhodu.

Zlepšete své strategické rozhodování ve firmě

Získejte jistotu, že ve vaší firmě vznikají správná a strategická rozhodnutí, která stojí na pevných předpokladech a odpovídají na skutečné výzvy. Svým systematickým postupem a důrazem na podstatné věci vám compliance pomáhá strategicky řídit vaší firmu.

Získejte úspory uvnitř své firmy

Snižte náklady a náročnost firemní agendy prostřednictvím vyšší efektivity a zaměřením na to, co je podstatné. Compliance vám pomáhá zefektivnit procesy i role jednotlivých lidí a přispívá k tomu, abyste trvali na dodržování těch pravidel, která dávají smysl.

Zlepšete svou pozici vůči konkurenci

Zaveďte takové změny ve firmě, které vás dostanou před konkurenci a udělají z vás důvěryhodného partnera, pro obchod. Compliance poskytuje jistotu nejen vám, ale také dalším firmám s přísnými vnitřními pravidly, jež jsou vašimi obchodními partnery.

Když nám záleží na naší reputaci...

...compliance je efektivní způsob, jak si udržet kontrolu a dobrou pověst i v případě, že přijdou problémy.

Zamezte eskalaci případného problému

Udržte si kontrolu a zabraňte eskalaci možného incidentu, na němž si média či konkurence rádi pochutnají. Díky compliance získáte jasné postupy a dokonalý přehled o veškerých oblastech ve firmě, které svým správným postupem přispějí k utlumení a řešení problému.

Připravte si strategii řízení v krizové situaci

Mějte k dispozici perfektně zpracovanou a funkční strategii, jak firmu udržet pod kontrolou a řídit i v turbulentních momentech. Compliance je nástrojem, který zajišťuje identifikaci postupů pro řízení v krizi a přípravu jasné a kvalitní strategie, jak jí čelit.

Zbavte se možných osobních dopadů

Nenechávejte případné dopady na vaši osobu pouhé náhodě, ale aktivně jim předcházejte. Prostřednictvím správně připravených postupů a řešení v rámci compliance můžete snadno prokázat, že jste pro případnou eliminaci škod a dopadů udělali vše, co bylo ve vaší moci, čímž ze sebe sejmete zodpovědnost.

Když chceme chránit management...

...compliance je efektivní způsob, jak zabezpečit vedení proti možným problémům.

Získejte kontrolu nad celofiremní agendou

Získejte přehled a jistotu při řízení celofiremní agendy i v oblastech, kde vaše expertiza již nestačí. Díky compliance podchytíte prostřednictvím systémových opatření a kontrolních bodů také ty části firmy, při jejichž řízení se musíte spoléhat na své spolupracovníky.

Poznejte a stabilizujte zranitelné oblasti

Zjistěte, které oblasti firmy jsou zranitelné a rizikové. Compliance vám pomáhá identifikovat, z jakých míst a procesů může přijít v budoucnu problém, a přináší opatření, kterými možné potíže stabilizovat. Ochráníte tak nejen firmu, ale také vás samotné.

Připravte se na problémy

Mějte předem připravený postup, jak těm nejtěžším problémům čelit a jak snížit riziko pro firmu, pro vás samotné i pro vaše blízké. Díky compliance si připravte obranný mechanizmus pro případ, že by problém eskaloval a dostal se mimo vaši přímou kontrolu.

Hledáte více informací?

Působí compliance nejasně? Snažíte se definovat roli compliance? Volíte způsob realizace?

Napište nám

Uvažujete o compliance?

Řešíte, jak přimět zaměstnance k dodržování pravidel? Jak dosáhnout souladu s normami? Jak upravit stávající compliance? Jakým způsobem ověřit funkčnost compliance?

Domluvit konzultaci