Odborný simulační workshop

Informace o školení

Co školením získáte

Účastí na workshopu získáte nové podněty, které vaši firmu i vás samotné posunou v tom, co děláte. Dojdete k uvědomění, že pouze vzájemná komunikace a spolupráce může vést k rozvoji firemní kultury a nebo naopak negativním dopadům na firmu. Odhalíte silné i slabé stránky připravenosti managementu jednat při nenadálých situacích.

Workshop je připraven na míru společnosti.

Obsah školení

Zážitková, interaktivní forma, která umožňuje v týmu skupiny manažerů:

 • zjistit, co váš byznys může ohrozit
 • odkrýt případná zranitelná místa vašeho byznysu
 • rozvíjet compliance myšlení
 • uplatňovat rizikový přístup
 • sdílet zkušenosti nejlepší praxe

Jde o interaktivní workshop:

 • my vám předkládáme problémové situace/incidenty (relevantní pro vaše odvětví a vycházející z praxe)
 • vy jako skupina hledáte shodu nad tím, jak se rozhodnout v dané situaci

Komu je určeno

 • manažer
 • compliance officer

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer ve spolupráci s mentorem/koučem

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram