Naše služby

help-icon

Compliance Consulting

Odborné poradenství v oblasti:

 • Zmapování situace ve společnosti a návrh nejvhodnějšího řešení
 • Vhodného nastavení compliance funkce, konkrétních agend a specifik business
 • Konzultace ke konkrétním otázkám
 • Srovnání se situací na trhu (benchmarking)

Benefity: komplexní poradenství s nastavením systému nebo rychlá pomoc ke konkrétní otázce

human-resources-icon

Compliance Outsourcing

Poskytneme compliance experta do Vašeho týmu. Pomůže vám se:

 • Stavěním compliance ve vaší organizaci
  • zavést compliance systém do firmy
  • realizovat change management (kultura, procesy, lidé)
 • Správou compliance
  • každodenním vedení compliance agendy
  • vedením a koordinace compliance týmu
  • s testováním a úpravou zaváděných řešení či úprav procesů

Benefity: nižší mzdové zdroje, překlenutí dočasného nedostatku interních kapacit, expertíza pro interní tým

job-interview-icon

Compliance HR support

Poskytneme podporu při výběru uchazečů do compliance týmu:

 • Podpora při definici kritérií pro pre-selekci kandidátů
 • Definice nezbytných znalostí či zkušeností pro požadovanou pozici
 • Asistence při vlastních pohovorech

Benefity: výběr vhodného kandidáta

training-icon

Compliance Training

Poskytneme trénink ať už na místě, či na dálku (e-learning, video) pro:

 • Členy compliance týmu
 • Zaměstnance ve firmě (nováčci, průběžné školení)
 • Vedení firmy

Benefity: správnost obsahu i zacílení tréninku, jeho vyhodnocení a následné akce, pravidelná aktualizace

consultant-icon

Compliance Coaching

Podpora pro váš compliance tým:

  • Individuální konzultace pro aplikaci správných postupů a technik
  • Jak správně dosáhnout cíle
  • Podpora při analýze konkrétní situace

Benefity: zvýšení jistoty při rozhodování, lepší služba compliance ve společnosti

Řešíte konkrétní rizika?

Dejte nám vědět

Pomáháme stavět compliance systém.

Od A do Z. Na klíč.

Řešíme praktické otázky od těch jednoduchých až po ty složité. Může jít jak o nejasnost kapacit, IT prostředků, úpravu dokumentu, přes úpravu procesů až po nastavení celého řídícího či kontrolního prostředí.

Podílíme se na změně firemní kultury

čí přímo pozitivního přijetí compliance v celé firmě.

Pomáháme definovat celkové zadání – proč je vlastně compliance ve firmě třeba a co je jejím cílem. Vyhodnotíme compliance riziko, a to včetně následné prioritizace. Vybereme prostředky k realizaci compliance, jak preventivní, tak detektivní či reaktivní. Tím vším položíme základy pro compliance plán.

Bereme v potaz velikost a komplexnost korporace.

Aplikujeme přiměřenost.

Výsledek proto vždy odpovídá reálným požadavkům. Zůstáváme na místě i během testování a implementace, abychom pomohli vše upravit co nejlépe. Tím zajišťujeme, že výsledky jsou opravdu použitelné v každodenním životě. Zapojujeme se buď formou konzultací, nebo v rámci outsourcingu se stáváme dočasnými členy firemních týmů a pomáháme přímo na místě.

Jak přimět zaměstnance, aby dodržovali pravidla?

Kontaktujte nás