Naše služby

Poskytujeme kompletní řešení compliance

Zajišťujeme dlouhodobou funkčnost compliance systémů

Analyzujeme rizika

Mapujeme rizikový potenciál konkrétního typu byznysu, způsobu práce a procesů ve firmě. Hodnotíme míru nebezpečí a navrhujeme adekvátní změny ve firmě, které promítáme do praxe.

Upravujeme procesy

Navrhujeme změny způsobu práce a pracovních postupů konkrétních lidí na příslušných pozicích. Vyhledáváme úzká hrdla, rizikové faktory a naopak místa s maximálně efektivním zásahem.

Definujeme role

Upravujeme role lidí, souhru týmů a nastavujeme firemní kulturu, která je vnitřně odolná tendenci porušování pravidel. Pomocí best practices zavádíme změny, které jsou prověřené a funkční.

Zavedeme Whistleblowing

Zavedení whistleblowingu do firmy posiluje transparentnost společnosti a jejího etického chování a podporuje zaměstnance, aby odhalili korupci a porušování pravidel.

Digitalizujeme Compliance

Přineseme zlepšení a efektivitu dodržování předpisů ve Vaší firmě. Díky využívání digitálních nástrojů dokážeme snadněji monitorovat, sledovat a řídit dodržování předpisů.

Podporujeme interní compliance officery

Rozvíjíme a koučujeme ty, kteří mají compliance na starosti

Školíme a koučujeme

Formou školení, koučování a odborných konzultací zvyšujeme jejich schopnosti. Předáváme jim naše odborné zkušenosti, nejlepší postupy a navrhujeme konkrétní řešení pro jejich firmy.

Nastavujeme jejich práci

Umíme strukturovat, prioritizovat a strategicky nastavit práci compliance officerů. Dodáváme metodiky, šablony a vzory dokumentů i další nástroje pro compliance, a pomáháme při jejich rozhodování.

Hledáme a nabíráme je

Pokud je pozice nově vytvořená a ještě neobsazená, pomáháme compliance officera na pracovním trhu najít, otestovat jeho schopnosti a zapojit ho co nejdříve do práce s využitím všech nástrojů.

Dodáváme službu externího compliance officera

Outsourcujeme roli dohlížitele a správce vašeho compliance systému na našeho odborníka

Dodáváme profesionála

Outsourcovaný compliance officer je zkušený profesionál v oboru s dlouhou praxí. Má k dispozici od samého počátku strategický koncept rozvoje compliance ve firmě klienta a dlouhodobě jej naplňuje.

Maximální efektivita

Díky odbornému zázemí může okamžitě začít pracovat a zavádět potřebné změny. Jasným a transparentním řízením se eliminuje jakákoliv neefektivita a okamžitě jsou k dispozici ta nejlepší řešení.

Snižujeme náklady

Zejména pro menší a střední firmy je outsourcing compliance officera úsporné a přitom vysoce funkční řešení. Dovoluje z jasně definovanými náklady získat profesonální a spolehlivé provedení služby.

Objednat službu
Řešíte konkrétní rizika?
Dejte nám vědět

Pomáháme stavět compliance systém.

Od A do Z. Na klíč.

Řešíme praktické otázky od těch jednoduchých až po ty složité. Může jít jak o nejasnost kapacit, IT prostředků, úpravu dokumentu, přes úpravu procesů až po nastavení celého řídícího či kontrolního prostředí.

Podílíme se na změně firemní kultury

čí přímo pozitivního přijetí compliance v celé firmě.

Pomáháme definovat celkové zadání – proč je vlastně compliance ve firmě třeba a co je jejím cílem. Vyhodnotíme compliance riziko, a to včetně následné prioritizace. Vybereme prostředky k realizaci compliance, jak preventivní, tak detektivní či reaktivní. Tím vším položíme základy pro compliance plán.

Bereme v potaz velikost a komplexnost korporace.

Aplikujeme přiměřenost.

Výsledek proto vždy odpovídá reálným požadavkům. Zůstáváme na místě i během testování a implementace, abychom pomohli vše upravit co nejlépe. Tím zajišťujeme, že výsledky jsou opravdu použitelné v každodenním životě. Zapojujeme se buď formou konzultací, nebo v rámci outsourcingu se stáváme dočasnými členy firemních týmů a pomáháme přímo na místě.

Jak přimět zaměstnance, aby dodržovali pravidla?
Kontaktujte nás
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram