Zlepšování compliance systému

Typické důvody

 • Příprava na změnu ve firmě
 • Příprava na audit nebo na certifikaci
 • Ověření před akvizicí/po ní
 • Nejednotná compliance kultura
 • Neefektivnost stávajícího systému
 • Lidé pravidla prostě nedodržují
 • Nedostatečná znalost legislativy

Proč zvolit ComplianceTeam

 • Vyšší ochrana před trestní odpovědností právnické osoby
 • Posílení ochrany členů vedení
 • Vyšší RoI firmy
 • Posílení konkurenční výhody
 • Zvýšení ochrany i před ostatními nefinančními riziky

Obsah služby Zlepšování compliance systému

Compliance systém zavedeme i na zelené louce. Ten stávající pro vás zlepšíme tak, aby byl efektivní. Anebo jen ověříme jeho kvalitu.

Stavba nebo revize compliance systému – prevence, detekce, reakce:

 • identifikace a posouzení compliance rizik (risk assessment) s ohledem na odvětví, činnost, komplexnost firmy
 • návrh na vymezení rolí a odpovědností za řízení compliance rizik
 • příprava plánu compliance aktivit
 • podpora při tvorbě rozpočtu
 • zaškolení compliance officera
 • podpora při vzdělávání a osvětě o compliance tématech (různé cílové skupiny)
 • podpora při zavádění procesů k řízení compliance rizik
 • zavedení compliance agend
 • zavedení nástroje pro hlášení porušení předpisů
 • tvorba předpisové základny (etický kodex, atd.)
 • návrh na zavedení kontrol řízení compliance rizik
 • příprava reportingu pro vedení společnosti
 • návrh na zavedení disciplinárních opatření
 • návrh na zvyšování vyspělosti systému

Projektová podpora:

 • příprava plánu a harmonogramu implementace
 • sledování vývoje projektu
 • komunikace o vývoji projektu pro vedení společnosti

Náš přístup

Vytvořit dlouhodobě udržitelný, fungující systém, který vám pomůžeme v čase vylepšovat s ohledem na vývoj vaší společnosti.

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram