Whistleblowing​

Informace o školení

Co školením získáte

Budete připraveni na roli příslušné osoby, neboť budete znát požadavky zákona a pravidla celého procesu pro vnitřní oznamovací systém. Budete vědět, jak obecně postupovat při oznámení, v jakých lhůtách vyřešit jednotlivé případy a zajistit ochranu oznamovatele a dalších osob.

Budete umět zaměstnancům společnosti komunikovat přínosy a smysl existence vnitřního oznamovacího systému. Zapojením se do řešení případové studie své teoretické znalosti ověříte v praxi.

Obsah školení

 1. Definice a požadavky podle platné české legislativy
 2. Vnitřní oznamovací systém a jeho pravidla
 3. Příslušná osoba, její role a povinnosti
 4. Příjem a prověření oznámení
 5. Ochrana oznamovatele a dalších osob
 6. Benefity zavedeného vniřního oznamovacího systému
 7. Případová studie – aktivní zapojení účastníků

Komu je určeno

 • zaměstnanec v roli příslušné osoby
 • HR, personalista
 • interní právník
 • manažer

Forma školení

 • Prezenční, on-line

Školitel

 • Compliance officer s praxí příslušné osoby

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram