O nás

ComplianceTeam tvoří tým se zkušenostmi

se zaváděním compliance ve firmách.

Daniel Tošner

Daniel je jednatelem společnosti. Zaměřuje se na analýzu potřeb a cílů klienta a tomu odpovídající stavbu compliance systémů. Zároveň řídí ComplianceTeam.

Má praktické zkušenosti se zaváděním compliance systémů, včetně např. mapování rizik, změn procesů, zavádění kontrol či ovlivňování firemní kultury. Pracoval na finančním trhu, konkrétně v pojišťovnictví, a to nejprve v legislativě na Ministerstvu financí či v orgánu dozoru, u britského orgánu dohledu FSA a poté na trhu přímo v pojišťovnách (ať už velkých či malých) v roli projektového manažera jakož i ředitele legal a compliance. Rovněž byl manažerem poradenského týmu pro oblasti risk & regulatory advisory v KPMG. Má zkušenosti též z jiných oborů (např. energetika, či odpadové hospodářství).
linkedIn

Petr Plavec

Petr je advokát a zakladatel advokátní kanceláře Plavec a partneři (viz www.ppak.cz). V ComplianceTeam se věnuje výkladům práva.

Zabýval se finančním trhem, jak bankovními produkty, tak i např. pojištěním. Má praktické zkušenosti s korporátním právem a praktickými problémy firem. V oblasti compliance má zkušenosti se zaváděním např. trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO). V rámci své lektorské činnosti se též věnoval školením simulujícím a připravujícím na kontrolu na místě ze strany orgánu dohledu.
linkedIn

Další spolupracovníci

V případě potřeby zároveň spolupracujeme se sektorovými odborníky

Compliance Officeři s praxí z různých odvětví

  • Energetika, voda, odpady, strojírenství, pojišťovnictví a problematika AML​

Risk manager

  • Metodologie pro compliance riziko, mapování a jeho vyhodnocování​

ISO manager

  • Služby v oblastech ISO 37001 a ISO 37301, ISO 37302

Vyšetřovatel

  • Whistleblowing investigace​

Konzultant pro komunikaci a vzdělávání​

  • Práce s firemní kulturou a compliance awareness, tone at the top​

Naši spokojení klienti

Hledáte více informací?

Působí compliance nejasně? Snažíte se definovat roli compliance? Volíte způsob realizace?

Napište nám

Uvažujete o compliance?

Řešíte, jak přimět zaměstnance k dodržování pravidel? Jak dosáhnout souladu s normami? Jak upravit stávající compliance? Jakým způsobem ověřit funkčnost compliance?

Domluvit konzultaci

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram