GlobalSuite – komplexní compliance software

Nezatěžujte své podnikání nečekanými událostmi

Řízení rizik, bezpečnost, kontinuita, audit a dodržování předpisů – vše v jednom. Postaráme se o to, aby byl váš podnik silnější, zatímco vy se můžete věnovat jeho růstu.

Chci efektivní compliance řešení

Modul Compliance management

Optimalizujte řízení organizace sledováním a vyhodnocováním míry efektivity vašeho Compliance programu.

Produktový list ke stažení >

Více informací

Modul Risk management

Spolehlivé řízení rizik, bezpečnost, kontinuita, audit a compliance. Řešení a monitoring kybernetických rizik.

Produktový list ke stažení >

Více informací

Objevte další moduly GlobalSuite

Postaráme se o to, aby byl váš podnik silnější a bezpečnější, zatímco vy se věnujete jeho rozšiřování.

Produktový list ke stažení >

Přejít na web GlobalSuite

Proč zvolit GlobalSuite®

 • Optimalizace správy compliance agendy
 • Konfigurace metodik na míru
 • Automatizace zabraňující chybám a zvyšující efektivitu
 • Přehled a dohledatelnost činností, procesů, zodpovědností a dokumentace
 • Monitoring cílů a ukazatelů

Výhody GlobalSuite®

 • Úspora času díky automatizaci rutinních procesů
 • Dokonalý přehled o vlastní organizaci díky efektivnímu monitoringu
 • Okamžitá dostupnost informací z jednoho místa
 • Zpětná dohledatelnost procesů pro potřebu auditu
 • GlobalSuite® podpoří váš compliance program a zefektivní vaše aktivity v oblasti compliance a řízení rizik.
Zjistěte jak využít GlobalSuite

Poradenství a audit

Jsme specialisté na dodržování nejen tuzemských právních předpisů, ale i na mezinárodní standardy pro řízení rizik, bezpečnost a kontinuitu podnikání. Máme zkušenosti s úspěšnou implementací v oblasti rizik, bezpečnosti, kontinuity, governance a compliance. Pomůžeme vám získat ISO certifikaci.

Služby na míru

Podpoříme vás ve vašich projektech. Poskytneme správné nástroje pro implementaci náročných projektů, ale tím naše spolupráce nekončí. I po implementací poskytujeme konzultace, monitoring předpisů a průběžné vzdělávání vašich zaměstnanců.

Modul Whistleblower Channel

Umožňuje oznamovatelům podání a firmám správu oznámení nesrovnalostí, porušení etického kodexu a porušení právních předpisů a stanoví odpovídající zacházení s informacemi legálním a bezpečným způsobem. Jedná se o velmi jednoduché a snadno implementovatelné řešení.

Zkušenosti s GlobalSuite softwarem

Veřejná správa

„S GlobalSuite jsme zlepšili interní systém řízení, optimalizovali a zefektivnili procesy a kompletně opustili evidenci v excelu. Celá implementace nám nezabrala více než 3 měsíce.“

Soukromá regulovaná sféra

„Potřebovali jsme řešení pro zlepšení komunikace v týmu a automatizaci rutinních činností při řízení rizik. Snadné používání GlobalSuite a intuitivní navigace v jednotlivých modulech výrazně urychlilo zavedení nového nástroje do praxe.“

Soukromá neregulovaná sféra

„GlobalSuite nám poskytlo komplexní řešení pro správu compliance agendy a řízení obchodních rizik. Ceníme si zejména možnosti okamžitě začít pracovat v novém systému bez zbytečných prodlev a podporu při migraci dat.“

Reference

Compliance management software

Vytvořte silnou compliance kulturu ve vaší organizaci

Chci bezplatnou konzultaci

GlobalSuite® modul Legal & Compliance

Řešení vám umožní optimalizovat správu vašeho firemního compliance systému pomocí sledování a vyhodnocování efektivity vašeho compliance programu. Naši klienti začínají pracovat hned od prvního dne, aniž by ztráceli čas načítáním katalogů předpisů, rizik, kontrol a metodik. Software má řadu připravených řešení na globální, regionální a místní úrovni včetně právního řádu České republiky.

Připravené aplikace pro řízení compliance agendy

Optimalizujte správu svého compliance systému sledováním a vyhodnocováním míry efektivity dodržování souladu s předpisy. Aplikace GlobalSuite Solutions vám pomůže tento proces co nejvíce zjednodušit a díky tomu se můžete zaměřit na plnění všech svých cílů. Objevte přehledný a funkční software pro správu dodržování předpisů.

 • ČSN EN ISO 37301
 • Kanál pro whistleblowing
 • Sox
 • ČSN EN ISO 37001
 • Umožňuje doplnění předpisů dle interních potřeb zákazníka

Rozdílová analýza/GAP analýza

Řešení umožňuje posoudit míru dodržování předpisů. Výstupem je komplexní obraz organizace. Současně s tím získáte automatický nápravný plán založený na spolupráci uvnitř organizace.

Řízení rizika

Pomůžeme vám s analýzou rizik. Pracujeme se všemi metodikami a vyhodnotíme je pomocí map rizik a automaticky generovaných reportů.

Řízení auditů, neshod a nápravných opatření

Díky softwaru řídíte audity, neshody, incidenty a řešíte nápravná a preventivní opatření na základě vlastních nadefinovaných pracovních postupů.

Průběžná správa compliance agendy

Software GlobalSuite je na trhu více než 15 let a splňuje nejnáročnější požadavky na vedení compliance agendy. Umožňuje vám sledovat stav každého požadavku, komunikaci s monitorovacími nástroji, systémovou dokumentaci.

Nové výzvy

Vedle průběžné správy compliance agendy nabízí Compliance Team specializované konzultace a posouzení dodržování předpisů. Naši konzultanti pomáhají implementovat, auditovat, školit všechny typy společností a organizací.

Kontaktujte nás

Řízení rizik

Proaktivně spravujte vaše obchodní rizika

Chci bezplatnou konzultaci

GlobalSuite® modul řízení rizik

Řešení vám umožní optimalizovat váš systém řízení rizik. Díky automatizaci manuálních činností je takové řízení rizik efektivnější. Soustřeďte se na podstatné činnosti od prvního dne, aniž byste museli ztrácet čas načítáním katalogů předpisů, rizik, kontrol a metodik. Software má řadu připravených řešení na globální, regionální a místní úrovni.

Připravené aplikace pro řízení rizik

Identifikujte, vyhodnocujte a připravte se na rizika, která by mohla narušit provoz a cíle vaší organizace. Aplikace GlobalSuite Solutions vám pomůže plánovat dopředu a efektivně řídit rizika. Díky tomu se můžete zaměřit na plnění všech svých cílů a zajistit tak osvědčené postupy v řízení rizik a eliminovat rizika hrozící vaší organizaci.

Pokryté postupy

 • ISO 31000
 • EBIOS
 • Mehari
 • COSO
 • OCTAVE
 • CYBERRIESGO
 • BOWTIE

GlobalSuite® modul řízení rizik

Řešení vám umožní optimalizovat váš systém řízení rizik. Díky automatizaci manuálních činností je takové řízení rizik efektivnější. Soustřeďte se na podstatné činnosti od prvního dne, aniž byste museli ztrácet čas načítáním katalogů předpisů, rizik, kontrol a metodik. Software má řadu připravených řešení na globální, regionální a místní úrovni.

Řízení rizika

Pomůžeme vám s analýzou rizik. Pracujeme se všemi metodikami a vyhodnotíme je pomocí map rizik a automaticky generovaných reportů.

Přizpůsobení parametrů

Řešení umožňuje parametrizovat hrozby a rizika, definovat vlastní pole v analýze rizik, nabízí předdefinované metodické šablony či pole pro oceňování majetku apod.

Katalogy rizik

Platforma má několik katalogů rizik: právní, provozní, reputační, environmentální, ICT atd. Katalogy jsou připravené k práci od prvního dne.

Sledovatelnost, monitorování

Nástroj je navržen tak, aby se přizpůsobil měnícímu se kontextu různých organizací. Řešení pro řízení rizik v našem katalogu jsou založená na více než patnácti letech zkušeností.

Neustálé zlepšování

Compliance Team dále nabízí specializované poradenství a audit odvozený z norem a zákonů z různých zemí, jakož i mezinárodních standardů. Naši konzultanti pomáhají implementovat, auditovat, školit a radit při certifikaci všech typů společností a organizací.

Kontaktujte nás

Hledáte více informací?

Působí compliance nejasně? Snažíte se definovat roli compliance? Volíte způsob realizace?

Napište nám

Uvažujete o compliance?

Řešíte, jak přimět zaměstnance k dodržování pravidel? Jak dosáhnout souladu s normami? Jak upravit stávající compliance? Jakým způsobem ověřit funkčnost compliance?

Domluvit konzultaci

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram