Outsourcing compliance officera

Typické důvody

 • Nedostatek interních lidských zdrojů
 • Nedostatek kandidátů na trhu práce
 • Výpadek compliance officera
 • Nedostatečná odbornost
 • Nákladnost náboru zaměstnance

Proč zvolit ComplianceTeam

 • Expertní znalost
 • Nezávislý pohled na dění ve firmě
 • Úspora nákladů
 • Transparentní reporting
 • Služba nastavená dle vašich potřeb
 • Diskrétnost a profesionální přístup
 • Návrh funkčních řešení

Obsah služby Outsourcing compliance officera

Staneme se součástí vašeho týmu a podpoříme vás při ochraně vaší firmy před compliance riziky (všemi nebo jen některými).

 • práce s regulací i normami
 • mapování compliance rizik
 • plánování compliance aktivit
 • vzdělávání v/o compliance
 • osvěta s využitím efektivních komunikačních zdrojů
 • podpora při implementaci pravidel a zajištění souladu
  (zapojení do projektů a jiných změnových aktivit s cílem reagovat na compliance rizika)
 • správa vnitřní předpisové základy
 • podpora při whistleblowingu
 • prověrka obchodních partnerů, sledování střetů zájmů apod.
 • výkon kontrol a/nebo dohled nad plněním interních kontrol
 • nastavení disciplinárních opatření za porušení pravidel
 • podávání zpráv vedení společnosti o stavu v compliance oblasti

Náš přístup

Ochránit firmu proti “compliance rizikům” a podpořit rozvoj compliance kultury ve společnosti na základě odborných zkušeností a se “selským rozumem”.

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram