Základy compliance pro officery​

Informace o školení

Co školením získáte

Poznáte hlavní komponenty compliance systému. Díky příkladům z praxe, s nimiž se seznámíte v rámci kurzu, budete chápat souvislosti a podstatu propojení komponentů a jejich nezbytnost pro dosažení funkčního systému.

Budete schopni identifikovat compliance rizika, kterým je vaše firma vystavena a vědět, jakým způsobem zajistit nad nimi kontrolu. Budete mít jasnou představu, kde máte začít, kde pokračovat, jak systém ve firmě spustit a jak ho v budoucnu i zefektivňovat.

Obsah školení

1. Důvody zavedení compliance programu
2. Mapování compliance rizik a risk management
3. Compliance jako systém

 • jednotlivé komponenty systému (kontroly, zdroje, audit…)
 • význam komponent a vzájemné provazby

4. Compliance agendy (dle výběru):

 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Etická compliance
 • Whistleblowing
 • Korupce, střet zájmů, dárky, sponzoring
 • Řízení vztahů s obchodními partnery (Know your partner)

Komu je určeno

 • začínající compliance officer
 • interní právník
 • risk manager
 • auditor

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • compliance officer

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram