Whistleblowing – příslušná osoba

Typické důvody

 • Nedostatek odbornosti
 • Nejistota: co je a co není oznámení
 • Malý kolektiv
 • Důraz na dobré jméno firmy
 • Nedostatek financí na interního zaměstnance

Proč zvolit ComplianceTeam

 • Zajištění ochrany oznamovatele
 • Úspora finančních prostředků
 • Úspora kapacit týmu
 • Zastupitelnost a nepřetržitý provoz
 • Diskrétní a profesionální přístup
 • Splnění regulatorních požadavků

Obsah služby Whistleblowing – příslušná osoba

Zajistíme všechny úkoly příslušné osoby

 • Denní monitoring oznámení
 • Příjem, kategorizace a první selekce
 • Hlídání lhůt
 • Úvodní komunikace s oznamovatelem
 • Zabezpečení ochrany oznamovatele
 • Prověření opodstatněnosti oznámení
 • Návrh nápravných opatření u jednoduchých oznámení
 • Návrh variant postupu, sestavení rozpočtu u složitých oznámení
 • Podáme zpětnou vazbu

Chci vědět víc o “příslušné osobě”

Náš přístup

Diskrétní a profesionální zprocesování případů v souladu s legislativními požadavky.

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram