Korupce – obecně​

Informace o školení

Co školením získáte

Získáte přehled o nejčastějších formách korupčního jednání, protože si vše probereme na příkladech.
Bude vám jasné, proč může ke korupci dojít, kdo bývá korupci ve společnostech nejvíce vystaven. Budete moci vysvětlit zaměstnancům, jak mohou korupční jednání odhalit a jak mu předcházet.

Doporučujeme rozšířit tento kurz o kurz Korupce – dárky a střety zájmů, jako významná rizika v oblasti korupce.

Obsah školení

 1. Co je korupce
 2. Důvody vzniku korupce (motivace)
 3. Formy korupce (co vše může být považováno za korupční jednání) a vysvětlení na konkrétních případech
 4. Postihy a dopady v případě korupčního jednání (sankce, typy trestných činů spojených s korupčním jednáním, újma na reputaci, firemní kultuře)
 5. Opatření + prevence vzniku korupce
  • mapování procesů, ve kterých může dojít ke korupci
  • školení
  • whistleblowing
  • komunikace
  • povědomí ve firmě + tón vedení společnosti (tone at the top)
 6. Kontrolní opatření a pravidelný monitoring (prevence/detekce)
 7. Reakce společnosti při identifikaci korupčního jednání
 8. Případové studie (korupční jednání)

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • manažer
 • risk manažer
 • auditor
 • riziková skupina lidí ve firmě

Forma školení

 • Prezenční, on-line

Školitel

 • Compliance officer

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram