Vzdělávání​

Typické důvody

 • Školení je formálního charakteru
 • Cílová skupina je ze školení otrávená
 • Obsah příliš teoretický
 • Trénink nemá hlubší vazbu na podnikání firmy
 • Účastníci nedokážou propojit školení do praxe
 • Školení chybí nebo je zastaralé

Proč zvolit ComplianceTeam

 • Skutečný rozvoj znalostí
 • Zvýšení povědomí
 • Probuzení zájmu
 • Zvýšení ochoty k zapojení
 • Změna v jednání zaměstnanců

Obsah služby Vzdělávání​

Proškolíme vás nebo celou cílovou skupinu, jak to potřebujete. Nebo připravíme podklady a návod pro vás, abyste mohli školit sami. Vyrobíme vám kurz na míru.

A. Školení compliance témat na míru

 • pro compliance specialisty
 • pro vedení společnosti
 • pro jinou cílovou skupinu podle vašich potřeb

B. Výroba e-learningů
C. Odborné workshopy
D. Simulace navštěvy dohledového orgánu
E. Webináře ke compliance tématům

Chci vědět o vzdělávání víc

Náš přístup

Srozumitelně předávat odborné znalosti na příkladech z praxe a aktivně zapojit účastníka do procesu vzdělávání.

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram