Trestní odpovědnost právnických osob (TOPO)​

Informace o školení

Co školením získáte

Budete umět vysvětlit podstatu trestní odpovědnosti právnické osoby (TOPO) komukoliv, zároveň s konkrétní vazbou i vedení vaší společnosti. Bude vám jasná souvislost mezi TOPO a compliance programem. Zvládnete mapování rizik i stanovení priorit pro celou firmu. Budete vědět, jak snížit riziko a jak předcházet vzniku odpovědnosti. Díky praktickým příkladům si informace získané při školení lépe osvojíte.

Obsah školení

1. Vymezení – co je to trestní odpovědnost právnických osob

2. Předpoklady vzniku trestní odpovědnosti právnických osob

3. Co dělat v praxi + prevence

 • nástroje: prevence/detekce/reakce a zavedení compliance systému
 • riziková analýza
 • etický kodex
 • školení
 • komunikace
 • princip: poznejte své partnery a zaměstnance

4. Sankce

5. Praktické příklady

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • manažer
 • risk manažer
 • auditor

Forma školení

 • Prezenční, on-line

Školitel

 • Compliance officer

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram