Praní špinavých peněz a financováni terorismu (AML)​

Informace o školení

Co školením získáte

Zjistíte, jak může být firma zneužita k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Seznámíme vás s klíčovou legislativou. Navnímáte důležitost hodnocení rizik jako základního předpokladu pro smysluplné nastavení procesů. Projdeme spolu identifikaci a kontrolu klienta. Porozumíte, proč a jak pracovat s rizikovými faktory zjištěnými u klientů či partnerů a také proč, jak a komu oznamovat podezřelé transakce.

Doporučujeme doplnit toto školení též kurzem Mezinárodní sankce, neboť spolu úzce souvisí.

Obsah školení

 1. Vymezení pojmů
 2. Důvody boje proti praní špinavých pěněz a financování terorismu (legislativa/finanční kriminalita/reputace)
 3. Příklady formy praní peněz nejen ve finančním odvětví
 4. Povinnosti vyplývající z platné legislativy
 5. Role a odpovědnosti
 6. Důležitost hodnocení rizik
 7. Identifikace a kontrola klienta
 8. Rizikové faktory a práce s nimi
 9. Neobvyklé obchodní operace a práce s nimi
 10. Hlášení podezřelých obchodů
 11. Systém oznámení porušení pravidel
 12. Mlčenlivost

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • manažer
 • risk manažer
 • auditor
 • money laundering reporting officer (MLRO)

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer/AML officer

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram