Leadership a komunikace​

Informace o školení

Co školením získáte

Získáte vhled do psychologických metod tak, abyste se stali uznávanými partnery v diskusích s kolegy z businessu, přesvědčivým neformálním leaderem schopným zaujmout a prosadit potřebné změny. Díky rozboru a diskuzi reálných situací probraných v semináři budete schopni tyto metody uvést ihned do praxe.

Na základě konkrétních situací, do kterých se v roli Compliance officera běžně dostáváte, si díky společné diskuzi a objasňování základních sociálně psychologických principů, osvojíte základy fungujících pravidel k testování při vlastní praxi.

Obsah školení

Seminář zaměřený na rozvoj měkkých dovedností potřebných pro výkon compliance oficera

 • neformální leadership
 • efektivní komunikace
 • schopnost zaujmout
 • získat druhé pro změnu

Komu je určeno

 • compliance specialista
 • interní právník
 • risk manažer
 • auditor
 • IT bezpečnost
 • kontinuita podnikání

Forma školení

 • Prezenční

Školitel

 • Compliance officer ve spolupráci s mentorem/koučem

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram