ISO v oblasti compliance​

Typické důvody

 • Záměr firmy získat certifikaci
 • Požadavek obchodního partnera
 • Chybějící zkušenost
 • Nedostatek finančních prostředků na nábor zaměstnance

Proč zvolit ComplianceTeam

 • Efektivní procesy
 • Konkurenční výhoda
 • Nezávislý pohled na dění ve firmě
 • Transparentní reporting
 • Úspora nákladů
 • Krátkodobá i dlouhodobá spolupráce dle vašich potřeb

Obsah služby ISO v oblasti compliance​

Řešíte ISO 37001, 37301 nebo 37302? Buď se náš specialista stane součástí vašeho týmu, nebo vás připraví na hladkou certifikaci.

A. Outsourcing ISO manažera

 • Řízení procesů prostřednictvím postupů, pracovních instrukcí a specifikací
 • Kontrola a revize dokumentů
 • Školení (příprava i realizace)
 • Identifikace rizik, příležitostí a zdrojů
 • Monitoring a měření procesu
 • Definice nápravných opatření
 • Zlepšování procesu

B. Příprava na certifikaci nebo dozorový audit

 • Seznámíme se s organizací a nastavíme celý PDCA cyklus
 • Definujeme rozsah systému a vymezíme základní úkoly
 • Zmapujeme rizika (kde korupce hrozí uvnitř i venku)
 • Sestavíme plán (co, kdy, kde, jak a proč změnit)
 • Vytvoříme či upravíme dokumenty (normy, návody, komunikaci)
 • Vyškolíme zaměstnance i vedení
 • Spustíme komunikační kampaň (aby všichni věděli, co mají dělat)
 • Provedeme interní audit (celého systému)

Náš přístup

Předat jen osvědčené zkušenosti s minimem byrokracie.

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram