Kybernetická bezpečnost (NIS2)

Typické důvody

 • Složitost předpisů kybernetické bezpečnosti (NIS2, zákon, vyhlášky)
 • Potřeba splnit specifické požadavky legislativy a dozorového orgánu (NÚKIB)
 • Nedostatek interních znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Snaha minimalizovat rizika kybernetických hrozeb, úniků dat a lidského faktoru
 • Požadavek udržovat aktuální přehled o legislativě v kybernetické bezpečnosi
 • Pomoc při implementaci efektivních strategií kybernetické bezpečnosti
 • Podpora při provádění hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti
 • Srovnání s best practice

Proč zvolit ComplianceTeam

 • Odborné znalosti o NIS2 a souvisejících předpisech kybernetické bezpečnosti
 • Prokázané výsledky v pomoci firmám dosáhnout souladu
 • Tým odborníků na kybernetickou bezpečnost
 • Přizpůsobená řešení pro specifické potřeby
 • Trvalá podpora a poradenství ohledně vývoje kybernetických hrozeb
 • Pokročilé nástroje a metodologie pro hodnocení rizik

Obsah služby Kybernetická bezpečnost (NIS2)

Ochrana firmy i vašich dat

 • Komplexní analýza souladu firmy s požadavky legislativy
 • Vývoj přizpůsobených strategií kybernetické bezpečnosti
 • Tréninkové a osvětové programy pro zaměstnance
 • Pravidelné aktualizace o nových předpisech a požadavcích na soulad
 • Pomoc při nastavení plánů reakce na incidenty kybernetické bezpečnosti
 • Podpora při komunikaci s dozorovými orgány
 • Periodické audity a hodnocení pro zajištění trvalého souladu

Náš přístup

Optimální nastavení procesu, v souladu se zákonými požadavky a na klíč firemním potřebám.

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram