Compliance kultura 

Typické důvody

 • Compliance je jen “na papíře”
 • Nízké povědomí o compliance ve firmě
 • Zaměstnanci nerozumí jejich roli v compliance
 • Management nedostatečně podporuje compliance
 • Nízká ochota ostatních zaměstnanců či vedení se zapojit

Proč zvolit ComplianceTeam

 • Skutečně fungující compliance systém
 • Rozšíření povědomí po celé firmě
 • Probuzení zájmu o compliance
 • Zvýšení podpory ze strany vedení
 • Vyšší angažovanost zaměstnanců

Obsah služby Compliance kultura 

Spustíme změnu ve firmě. Compliance podpoří všichni – od managementu až po posledního zaměstnance.

 • Tvorba návrhů podpory pro zvýšení povědomí o compliance uvnitř firmy (možnosti, typy komunikačních kanalů atd. s ohledem na cílovou skupinu atd.)
 • Plán komunikace compliance na dohodnuté období (např. 12 měsíců)
 • Realizace plánovaných komunikačních aktivit
 • Realizace a podpora tone at the top, awareness a toho, co může být dle metodiky NSZ předmětem kontroly v případě řešení TOPO
 • Evidence námi navrhovaných i realizovaných komunikačních aktivit pro účely interní kontroly, auditu i reportingu

Náš přístup

Abstraktní a složitá témata předkládáme srozumitelně a ovlivňujeme mínění jak managementu, tak i zaměstnanců napříč firmou.

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram