Whistleblowing na klíč

Nabízená řešení

Whistleblowing s řešením od GlobalSuite

 • Příprava a zavedení interních směrnic
 • Proškolení pověřené osoby nebo její zastupování
 • Proškolení zaměstnanců
 • Prověření nastavených mechanismů
 • Průběžné konzultace
 • Softwarové řešení (s certifikací na ISO 9001, 20000, 27001, 22301, 37001)
 • Automatické aktualizace řešení podle vývoje legislativy
Zjistit více

Whistleblowing s řešením od Nenech to být (NNTB)

 • Příprava a zavedení interních směrnic
 • Proškolení pověřené osoby
 • Proškolení zaměstnanců
 • Prověření nastavených mechanismů
 • Průběžné konzultace
 • Softwarové řešení
 • Automatické aktualizace řešení podle vývoje legislativy
Přejit na web nntb.cz

Výkon funkce pověřené osoby


1. Zajistíme všechny úkoly příslušné osoby (Příjem oznámení a prvotní vyhodnocení).​


2. Poskytujeme permanentní podporu a pro řešení jednotlivých oznámení.​


3. Provedeme vše nezbytné k hlubšímu šetření oznámení​


4. Zajistíme ochranu oznamovatele​


5. Navrhneme nápravná opatření​


6. Podáme zpětnou vazbu​

Chci zavést whistleblowing

Pro koho je služba určena?

 • Pokud jste soukromá korporace s více než 50 zaměstnanci nebo veřejná správa, vztahuje se na vás zákon o ochraně oznamovatele (někdy též zákon o whistleblowingu).
 • Pokud chcete snížit riziko vyplývající z trestní odpovědnosti právnických osob.
 • A samozřejmě také, pokud hodláte mít správně nastaveny vnitřní kontrolní mechanismy.

Co zavedením ochrany oznamovatele získáte?

 • Jste v souladu s připravovaným zákonem na ochranu oznamovatele.
 • Posílíte etickou firemní kulturu.
 • Chráníte své kolegy a dobré jméno organizace.
 • Snížíte riziko škody, ztrát nebo újmy.
 • Jste lépe připraveni na zavedení ISO 37001 (proti korupční management), ISO 37301 (compliance systém), nebo ISO 37002 (whistleblowing).
 • Snadno ovladatelné a bezpečné řešení se zárukou anonymity pro oznamovatele.

Jak ho u Vás zavedeme?

1. Vypracujeme pro vás potřebnou dokumentaci a připravíme znění interní směrnice.

2. Proškolíme příslušnou osobu, zaměstnance i vedení.

3. Prověříme nastavené mechanismy a předáme řešení do užívání.

4. Poskytujeme průběžnou konzultaci a v případě potřeby vám aktivně pomáháme.

Často kladené dotazy

Co chce návrh zákona o ochraně oznamovatele?
 1. Organizace si musí zavést „Vnitřní Oznamovací Systém“. Někdy se jí říká horká linka pro oznamovatele, oznamovací kanál, nebo také etická linka.
 2. Vedle toho musí jmenovat pověřenou osobu, která se bude všem oznámením věnovat.
 3. Řešit oznámení.
Vystačím si s tím, co mám dnes?
 1. Mnoho korporací má schránky důvěry, tj. fyzické schránky určené pro sběr podnětů. Takové řešení nestačí, neboť nesplňuje požadavky návrhu zákona.
 2. Ani emailová schránka nestačí – musí být pokročilejší. Někdy se tomu říká etická linka, a jde o software pro oznamovatele. Ten zabezpečí, mimo jiné, před neoprávněným přístupem ke spisu.
Co tedy mám dělat?
 1. Rozmyslete si organizaci. Zákon chce po vás zavést „Vnitřní Oznamovací Systém“. Jde jen o jeden interní oznamovací kanál. Možná jich máte více. Jak spolu souvisí? Kdo za nimi stojí?
 2. Možná máte etický kodex, který na podobná oznámení pamatuje. Jak souvisí s ním?
 3. Vyberte si IT řešení pro oznamovací kanál.
 4. Sepište si interní dokument: směrnice o ochraně oznamovatelů někdy též o směrnice o whistleblowingu.
 5. Zmapujte si riziko – možnost vzniku „odvetného opatření“ (jako např. šikana v práci, diskriminace nebo obtěžování na pracovišti).
 6. Rozhodněte si, jak se postavíte vůči anonymům – budete přijímat anonymní oznámení nebo ne?
 7. Vyškolte: pověřenou osobu, zaměstnance, vedení.
 8. Připravte se na novinky – když to rozjedete, dozvíte se něco i navíc (např. pochybení na pracovišti, podvody ve firmě).

Hledáte více informací?

Působí compliance nejasně? Snažíte se definovat roli compliance? Volíte způsob realizace?

Napište nám

Uvažujete o compliance?

Řešíte, jak přimět zaměstnance k dodržování pravidel? Jak dosáhnout souladu s normami? Jak upravit stávající compliance? Jakým způsobem ověřit funkčnost compliance?

Domluvit konzultaci

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram