Proč a jak zavést ve firmě kvalitní systém řízení

3. listopadu 2020 / Téma: 

Každá firma je v rámci svých každodenních činností vystavena působení sil, které může ovlivnit jen do určité míry. Dost dobře je však nelze ignorovat, a proto se management snaží s touto realitou vypořádat.

Dnes a denně je třeba se vyrovnávat s požadavky legislativy a norem vztahujících se k předmětu podnikání. Ovšem, to je jen základní předpoklad. Požadavky zákazníků na kvalitu výrobků nebo služeb jsou tím, co je třeba řešit neustále. Co si budeme povídat, která firma je v postavení, že na ně nemusí brát zřetel, protože nemá na trhu konkurenci a její produkt je pro zákazníky nezbytnou nutností?

Vypadá to pouze jako konstatování faktu, podívejme se na to však hlouběji a v souvislostech. Aby bylo možné výše uvedené požadavky naplnit, je důležité mít o nich dokonalý přehled. Neznamená to jen reagovat na okamžitá zjištění nebo podněty. Jde o to, systematicky tyto požadavky mapovat. Jejich opomíjení či nedostatečné zvládnutí totiž přináší problémy a těm se vyplatí předcházet.

Nesplnění nebo nedodržení zmapovaných požadavků představují pro firmu reálná rizika a mohou v řadě případů ohrozit přímo její existenci. Pojmenování a ohodnocení vyplývajících rizik je prvním krokem na cestě k vybudování kvalitního řídícího systému. Následně je třeba sáhnout po funkčních, osvědčených opatřeních k odstranění těchto rizik nebo k minimalizaci jejich výskytu. Prostě zajistit si efektivní kontrolu.

Každá firma je samozřejmě nějak řízena. A alespoň v jisté míře je tento způsob řízení zdokumentován. Stojí ale za to se nad tím zamyslet.

 • Máme ve firmě jasně definovány firemní procesy a činnosti?
 • Jsou jednoznačně stanoveny odpovědnosti na všech úrovních firemní hierarchie?
 • Zaznamenáváme výstupy procesů a činností pro přehled o plnění požadavků?
 • A jsou tyto procesy a činnosti kontrolovány na základě příslušných výstupů a jsou zaznamenávány i výstupy těchto kontrol?

Oko zkušeného odborníka při pohledu do firemní dokumentace dokáže rozeznat, zda je systém řízení dobře nastaven, zda může reálně fungovat. Právě na základě záznamů o probíhajících kontrolách lze odhadnout, jak je konkrétní firma stabilní a jaký je její potenciál.

Vodítkem pro vybudování efektivního systému řízení jsou mezinárodní normy ISO. Všechny tyto normy obsahují v podstatě stejné základní prvky, které jsou dále doplněny specifickými požadavky a doporučeními podle příslušné oblasti zaměření – např. kvalita, životní prostředí, bezpečnost provozu, bezpečnost informací, protikorupční opatření atd. Zavedený systém řízení je pak možné bez problému rozšiřovat.

Deklarací úspěšného zavedení systému řízení je certifikát dle příslušné normy, získaný na základě certifikačního auditu od akreditované nezávislé organizace. Tento certifikát může být často vstupenkou do vyšších pater byznysu, kde je důležité prokázat, že firma je stabilní a spolehlivý obchodní partner.

Nejde tu o vytváření dokumentů a jejich následné uložení do šanonu. Smyslem je zajištění skutečně efektivního řízení celého procesu firmy a kontroly. A jaké to může mít praktické dopady? Přínosů je celá řada:

 • Udržení stabilní a vysoké kvality poskytovaných výrobků a služeb
 • Optimalizace nákladů
 • Maximalizace výkonnosti firmy
 • Zvyšování tržeb, zisku, tržního podílu
 • Možnost získání významných zákazníků a možnost účastnit se výběrových řízení ve státní správě
 • Zdokonalení organizační struktury organizace
 • Zvýšení schopnosti reagovat na změny trhu a zvládat potřebné vnitřní změny
 • Růst důvěryhodnosti

Myslíte, že dává smysl zabývat se systémem řízení i ve vaší firmě?

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram