Jak popsat rizika srozumitelně a lépe je řešit

9. května 2023 / Téma: 

Rizika jsou neoddělitelnou součástí jakéhokoli podnikání a každý management by se jimi měl zabývat. Správné popisování rizik může pomoci identifikovat a řešit hrozby před škodlivými důsledky. Nicméně, není to jen o pojmenování problému, ale také o jeho dostatečném scenáři a skutečné příčině. V tomto blogu Vám přinášíme několik tipů, jak správně popsat rizika tak, aby byla srozumitelná pro všechny zainteresované strany.

1) Pojmenování – určení hrozby

Je důležité pojmenovat rizika tak, aby všichni pochopili, o co jde a jaké jsou následky. Používejte jasná slova – aby je nebylo možné vykládat různými způsoby. Mnoho firem využívá vlastní názvosloví, což může vést ke zmatku. Proto je důležité, aby byla definice rizik srozumitelná pro všechny zaměstnance. A hlavně jednotná v celé firmě.

2) Dostatečný scénář

Je nutné, aby scénář rizika byl dostatečný k tomu, aby každý mohl pochopit důsledky. Pokud jsou k dispozici data, je dobré je zapracovat do scénáře. Nezahrnujte pouze následky, ale také to, jaké jsou šance (pravděpodobnost), že se taková situace může stát.

3) Skutečná příčina

Je důležité pochopit, co způsobilo či může způsobit riziko. Někdy jsou to jednoduché chyby v systému, jindy to mohou být příčiny komplexní. Identifikace příčin může pomoci zabránit opakování podobných problémů. Když se příčina odstraní, řešení problému se stává mnohem snazší.

4) Odpovědnost – vlastnictví

Všechny zainteresované strany by měly být informovány o tom, kdo je odpovědný za rizikové faktory. Tím se zajišťuje transparentnost a odpovědnost. Každý musí být vědom toho, co dělá a jak může ovlivnit celkovou bezpečnost podniku. Odpovědnost by neměla být přenechávána pouze na jednotlivce v rámci procesu, především by ji měl nést management nebo ten, kdo má reálně možnost něco měnit a rozhodovat o tom.

5) Monitorování a aktualizace

Identifikování rizika je pouze první krok. Je nutné monitorovat a aktualizovat rizikové faktory, aby byly stále relevantní a aby se zabránilo novým hrozbám. Monitorování je důležité, protože rizika se mohou měnit v závislosti na vývoji situace.

Shrnutí

Představili jsme několik tipů, jak správně popsat rizika pro srozumitelnost a lépe je řešit. Důležité je pojmenování a definice rizik, dostatečný scénář, identifikace skutečné příčiny, identifikace odpovědnosti a monitorování a aktualizace. Všechny tyto kroky jsou nezbytné k tomu, aby se minimalizovaly možné škody. Zlepšení v této oblasti může stát za zlepšením výkonu podniku a zvyšením bezpečnosti jednotlivých zaměstnanců. Protože právě řešení rizik je důležitou součástí jakékoli zodpovědné činnosti.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram