Jak sestavit compliance plán?

16. března 2023 / Téma: 

Plánování je klíčovou součástí každé úspěšné obchodní strategie. Stejně tak compliance plán může pomoci ochránit vaši společnost před potenciálními riziky a závazky a zároveň vám pomůže zajistit, abyste dodržovali všechny platné zákony a předpisy. Sestavení dobrého compliance plánu vyžaduje pečlivé zvážení strategických i provozních prvků řízení rizik. Podívejme se, jak můžete vytvořit účinný compliance plán, abyste snížili rizika ve vaší společnosti.  

 

  1. Definujte své cíle a úkoly 

Prvním krokem při sestavování účinného compliance plánu je definování vašich cílů a úkolů. Čeho chcete tímto plánem dosáhnout? Chcete snížit odpovědnost nebo minimalizovat náklady? Identifikovali jste nějaká potenciální rizika, která by mohla vést k nedodržení předpisů? To jsou důležité otázky, které vám pomohou vytvořit si jasnou představu o tom, co je třeba udělat, aby byl váš plán úspěšný.  

  1. Posouzení prostředí a rizik 

Jakmile jste určili cíle svého compliance plánu, je čas posoudit prostředí a identifikovat potenciální rizika, která mohou vést k nedodržení předpisů. To zahrnuje posouzení oblastí, jako je ochrana údajů zákazníků, kybernetická bezpečnost, bezpečnost zaměstnanců, ochrana životního prostředí a další. Měli byste také zvážit vnější faktory, jako jsou třeba oborové normy nebo dokonce i tendence ve společnosti (např zvyšující se důležitost oblastí jako ESG). Pokud věnujete čas posouzení těchto oblastí, budete lépe připraveni, až přijde čas na vypracování strategií pro snížení rizik v těchto oblastech.  

  1. Vypracování strategií a zásad 

Jakmile jste identifikovali potenciální rizika a vyhodnotili prostředí, je čas začít vyvíjet strategie pro snížení těchto rizik a zajištění souladu s platnými zákony a předpisy. To zahrnuje vytvoření zásad pro bezpečnost dat, služby zákazníkům, chování zaměstnanců, ochranu životního prostředí atd. a také zavedení postupů pro sledování dodržování těchto zásad. Je důležité, aby tyto strategie byly přizpůsobeny konkrétně pro vaši firmu, aby byly schopny účinně řešit jedinečná rizika spojená s vaší firmou, konkrétním odvětvím i sektorem.   

 

Vypracování účinného compliance plánu je v dnešním podnikatelském prostředí nezbytné, pokud se chcete vyhnout nákladům a sankcím v důsledku problémů s nedodržováním předpisů nebo porušení platných zákonů a nařízení. Definováním cílů a záměrů, posouzením prostředí, identifikací potenciálních rizik a vypracováním strategií a zásad přizpůsobených konkrétně potřebám vaší společnosti můžete vytvořit účinný compliance plán, který pomůže snížit rizika a zároveň pomůže zajistit dodržování všech platných zákonů a předpisů. S takto dobře naplánovaným přístupem si mohou být firmy jisté, že jejich činnost je v souladu s předpisy – a jsou chráněny před případnými právními kroky nebo finančními sankcemi, které by mohly nastat! 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram