Jak řídit riziko související s lidským jednáním – příklad z implementace PROTIKORUPČNÍHO managementu

23. dubna 2020 / Téma: 

Jsou rizika, která se obzvlášť špatně kontrolují. Většinou souvisí s lidským faktorem. Můžete mít nastaven systém kontrol, pravomoci, odpovědnosti. Každé rozhodnutí může být sdíleno atdLidé mohou být doslova svázáni pravidly. Ovšem, na druhou stranu potřebujetzachovat akceschopnost vich týmů. Chcete, aby se lidé nebáli rozhodovat a přijímat důsledky svých rozhodnutí. Jedině tak lze uspět na vysoce konkurenčním trhu. 

TYPICKÁ SITUACE 

Chcete krýt rizika, být transparentní a budovat svou pověst solidního obchodního partnera, být první volbou pro své zákazníkyDejme tomu, že se vaše společnost rozhodla splnit požadavky normy ISO 37001 Systém protikorupčního managementu. Certifikační orgán bude pravděpodobně zjišťovat nejen systémovou připravenost organizace, ale také skutečnou připravenost vašich lidí jednat tím správným způsobem. Prostě nestačí jen předložit dokumentaci, ale bude důležité, aby systém byl skutečně funkční. To jsou také hlavní důvody, pro který stojí za to jít na věc strategicky. 

V ČEM JE PROBLÉM 

V situacích, kdy se vaši pracovníci setkají s korupčním jednáním nebo by se sami mohli korupce dopustit, budou často zcela mimo dohled kolegů i nadřízených. Podobnějako když budou dotazováni ze strany certifikačního orgánu. Jak se zachovají, jak odpoví? Co vše je vsázce? Co může jejich selhání znamenat pro celou vaši společnost. Protože není možné ověřit schopnost lidí jednat správně přímo reálných situacích souvisejících skorupcí předem, má smysl pracovat na jejich připravenostiPřesně v souladu skodexem vaší organizace, deklarovanými vnitřními pravidly 

CO S TÍM 

Aby se lidé chovali správně, potřebujete dlouhodobě uplatňovat strategii budování a rozvoje jejich připravenosti.  Jde o otevřenou podporu lidského chování (nikoli manipulaci). Lidé v každém týmu musí mít jasno v tom, co je důležité. Umět rozeznávat priority. Vědět, co je třeba v určitou chvíli udělat. Potřebují k tomu být systematicky vedeni a oceňování za žádoucí projevy jednání.  

Východiskem je znalost čtyř podmínek připravenosti jednat v organizacích a její využití při systematickém řízenípřípravě plánu konkrétních podporujících opatření. Podívejte se následující diagram. 

4 podmínky připravenosti jednat 

JAK S TÍM NALOŽIT 

Pokud promítneme znalost těchto podmínek přímo do realizace systému podpory správného chovánímaximalizujeme tím pravděpodobnost, že lidé budou jednat správně, v souladu spravidlyKaždý potřebuje rozumět riziku, vědět, jak jednat, vnímat podporu vedení a být za to oceňování 

Vypadá to jednoduše. Ovšem, je za tím dost práceZnamená to urazit kus cesty. Nejprve prověřit, jaký je současný stav v týmech. Jaká je úroveň připravenosti lidíNavrhnout konkrétní opatření A pak je naplánovat v čase. Vytvořit harmonogram všech aktivit, které povedou k cíli. A po čase znovu ověřit míru připravenosti. Na takové cestě se hodí zkušený průvodce. 

Jak vypadá takový systém podpory, z čeho se skládá a kdo se podílí na jeho realizaci? O tom si můžete na tomto místě přečíst příště. 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram