Proč mít kvalitní systém ochrany oznamovatelů a interního vyšetřování tzv. whistleblowing? 

11. října 2020 / Téma: 

Představte si případ, kdy je zaměstnanec Vaší firmy přesvědčen, že společnost nakupuje zbytečně předražené zboží či služby, příbuzný vedoucího nebo jeho dlouholetý kamarád – dodavatel, je na úkor firmy zvýhodňován dodávkami předraženého zboží nebo „jen“ dochází ke zneužívání firemního vozidla pro neoprávněné účely. Možná si říkáte, že takové věci se ve vaší firmě nedějí. Můžete se však spolehnout, že po zavedení kvalitního systému oznamování nekalých praktik se dozvíte mnoho zajímavých a důležitých věcí, které vás přesvědčí o smysluplnosti tohoto opatření. V legislativním procesu je navíc návrh nového zákona o ochraně oznamovatelů, díky kterému bude v blízké době tento systém povinný. 

Určitě jste slyšeli jména jako Edward Snowden, Julian Assange, Libor Michálek nebo Ondřej Závodský. Všechny tyto osoby spojuje jedno – whistleblowing. Pro tento anglický výraz bychom v našem prostředí mohli použít termín „systém ochrany oznamovatelů protispolečenského jednání“. Právě whistleblowing může pomoci i vaší firmě nejen ke snížení případných ztrát způsobených nekalými praktikami vašich zaměstnanců a obchodních partnerů, ale také ke zvýšení důvěry vašich lidí, že se jejich podněty „nezametají pod koberec“. Znamená to posilování jejich odpovědnosti a jejich pocitu sounáležitosti s vaší firmou. A to je ta nejlepší prevence.   

Co vás čeká, pokud se rozhodnete zavést tento systém? 

Když do toho půjdete, počítejte s vlnou zájmu. Nejprve uslyšíte kritiku, v očích mnoha zaměstnanců se bude jednat o zbytečnost, „vyhozené“ peníze, nebo dokonce podporu bonzáctví. Po zavedení systému přijdou první oznámení, z nichž většina opravdu nebude podstatná (různé stížnosti na nevyplacené přesčasy, benefity, kouření na pracovišti, lenost kolegů atd.). Po určité době však Vaši zaměstnanci pochopí, že se jedná o systém, kam mohou bezpečně (i anonymně) bez obavy z odvety a pomsty oznamovat závažná podezření týkající se porušení vnitřních předpisů, korupčního jednání, krádeží, zpronevěr, střetu zájmů, zmanipulovaných výběrových řízení, sexuálního obtěžování a jiného znevýhodnění. 

Co bude následovat, jestliže bude systém zaveden správným způsobem? Jakmile váš zaměstnanec napíše ze svého e-mailu nebo zavolá z mobilního telefonu na zveřejněný kontakt na Vašem webu, dojde k okamžitému vyhodnocení oznámení, které se dle obsahu rozdělí na Vaše personální oddělení, právní oddělení, BOZP apod. Cílem není zjistit totožnost oznamovatele, ale prověřit zaslané informace. Podezření, které mu přísluší, prověří interní vyšetřovatel, vypracuje vyšetřovací protokol se závěry a doporučeními pro Vaše další rozhodnutí. Samozřejmostí je vyrozumění oznamovatele o výsledcích prověřené věci a provedených opatřeních. Ovšem, pokud se nejedná o anonymní oznámení. 

Není nutné objevovat objevené. Zavedení systému na základě zkušenosti a jeho přizpůsobení vaší firmě nemusí být složité. Důležité je, aby byl přijat lidmi a skutečně funkční. Právě to je důvod proč sáhnout po kvalitním, prověřeném systému a odborném způsobu jeho implementace ve vašem týmu. 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram