Proč začít zhodnocením rizik?

24. března 2020 / Téma: 

Každá podnikatelská příležitost je spojena s rizikem. Řešíte novou akvizici, realizujete významný investiční projekt, rozhodujete o spolupráci s významným dodavatelem nebo odběratelem, vstupujete na nový trh, vyvíjíte nový produkt. Nebo měníte anebo zdokonalujete své procesy, chcete se vypořádat skonkurencízměnami tržního prostředí. Potřebujete reagovat na nově vznikající zákony a regulatorní opatření a další hrozby (klimatické, kybernetické, technologické, úrokové atd.). 

Kladete si otázky: Jaké jsou naše hlavní problémové oblasti? Jaké máme procesní nedostatky?  Jsme v souladu se všemi regulacemi a zákony? Nehrozí nám nějaká významná rizika z opomenutí povinností péče řádného hospodáře anebo nehrozí společnosti anebo jejímu managementu trestní odpovědnost? Je těžké získat jistotu. A situace je stále nepřehlednější. 

Mnoho společností od poradenských, přes pojišťovny a banky, se chlubí tím, že vás zbaví rizik. Je to ale skutečně tak? A co se pod těmi riziky vlastně myslí? Každý má na mysli trochu něco jiného. Poradci nejčastěji míní rizika projektová, procesní, kybernetická a výjimečně ještě strategická. Pojišťovny zpravidla nabízejí krytí rizik na majetku, na životě a zodpovědnosti. Banky pak typicky zajišťují rizika finanční, např. riziko likvidity, rizika měnová a úroková rizika.   

Co je opravdu důležité 

Zkušený majitel firmy anebo její vrcholový manažer však chce nejprve porozumět tomu, jaká rizika jsou významná právě pro jeho společnost, jeho odvětví a jeho trh v dané konkrétní situaci. Kde má jeho společnost úzká hrdla při realizaci tržních příležitostí (nových zakázek, aktivit, projektů, transakcí). To vše s ohledem na úroveň řídícího a kontrolního systémuna měnící se dynamiku okolí.  Teprve po zhodnocení příležitostí, hrozeb a nákladů na omezení hrozeb se se bude chtít rozhodnout, jaká rizika bude řídit a jakým způsobem. 

Čím tedy začít 

Na první pohled se může zdát, že není možné se současně zabývat všemi výše popsanými oblastmi a otázkami a nalézt v nich nějaký řád a smysl. Existuje ovšem univerzální, strukturovaný přístup v podobě rámce ohodnocení rizik (risk assessment)kterým se vám podaří vypořádat se s vašimi specifickými riziky vaší společnosti. 

Co to přinese a co bude výstupem 

Bude vám jasné, co vaši firmu nejvíce ohrožuje a jak tato rizika zvládnout. Budete konkrétně potřebovat: 

  • Metodika provádění ohodnocení rizik,
  • katalog rizik s jejich podrobným popisem a řazením podle závažnosti,
  • určení vlastníka konkrétního rizika,
  • návrh nápravných opatření ke každému významného riziku,
  • a projektový akční plán na snížení závažnosti identifikovaných rizik.

Kdo a jak vám v tom může pomoci 

Risk management je speciální disciplína. Řízený proces realizace několika workshopů s vašimi manažery umožní zkušenému týmu expertů vyhotovit katalog rizik právě pro vás. Provedou vás celým procesem ohodnocení rizik, poskytnou metodiku a zaškolí Váš personál tak, abyste mohli tento proces podle potřeb firmy znovu opakovat kdykoliv sami. Pomohou vám definovat sadu nápravných opatření a kontrol, případně Vám pomůžeme rozhodnout co s konkrétním rizikem učinit (eliminovat, redukovat, přenést/pojistit anebo akceptovat) v závislosti na významu rizika a nákladech na jeho ošetření. 

Matice rizik

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram