Proč je pro pojišťovnu důležité mít kvalitní katalog kontrol 

23. dubna 2020 / Téma: 

Segment pojišťovnictví prochází neustálými změnami a pojišťovny opakovaně hledají účelný způsob svého fungování. Zvyšuje se tlak dohledových orgánů, konkurenčních subjektů, pojišťovny čelí změnám v obchodních sítích a v neposlední řadě neustálému vývoji technologií a pojistných produktů.

Pokud rozumíme svému byznysu, chápeme jeho rizika. A pokud máme jasno v tom, co se může stát, můžeme se zabývat tím, jak to kontrolovat. Kontrola je systematická činnost. Proto potřebujeme mít plán. To, že si udržujeme kontrolu nad riziky svého podnikání, je významný signál o naší spolehlivosti. Spolehlivá pojišťovna nabízí maximální možnou jistotu svým klientům. A spolehlivost je na trhu vysoce ceněna. Pojďme se podívat na to, jak nám může v tom pomoci kvalitní katalog kontrol v pojišťovně a jak by měl být vytvořen.

Důležitým předpokladem správně nastaveného katalogu kontrol je dobře fungující compliance program. Úkolem compliance programu je přesné nastavení souladu vnitřních pravidel s právními předpisy, se kterými se musí všichni zaměstnanci pojišťovny seznámit a které musí dodržovat.

V rámci správně fungujícího compliance programu je mimo jiné důležité důsledně sledovat a kontrolovat dodržování právních předpisů. Jedná se o konkrétní kroky, o kterých je nezbytné vést evidenci. Jde nám o dlouhodobou kontrolu a nechceme začínat stále znovu. Právě k tomu nám poslouží katalog těchto kroků – kontrol.

Dobře fungující pojišťovna připraví, spravuje a udržuje katalog kontrol pro svá jednotlivá oddělení. Jedná se zejména o oddělení provozní (správa pojistných smluv, likvidace pojistných událostí), oddělení obchodní, produktové, financí, IT atd. Katalog kontrol by tak měl obsahovat minimálně číslo kontroly, název kontroly, popis kontroly (test), výběrový vzorek, kategorie kontroly, forma kontroly, odpovědnou osobu, frekvenci kontroly. Katalog kontrol se samozřejmě vždy tvoří na míru požadavkům každé jednotlivé pojišťovny.

Uvítali byste v této záležitosti pomoc odborníků z ComplianceTeamu?

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram