Co je compliance

Compliance = soulad s pravidly

Slovem Compliance se většinou míní „soulad s pravidly“, či „konání v souladu s pravidly“. Jde o pravidla, které na organizaci (firmu, spolek, či veřejnoprávní subjekt) dopadají, ať už externí (zákony), nebo interní (etické hodnoty, či normy vnitropodnikové nebo skupinové). Těmito pravidly se pak řídí organizace jako celek, její zaměstnanci, také však vedení anebo osoby jednající jejím jménem.

Compliance = tým

Slovem compliance se též označuje tým, jehož úkolem je dosáhnout „souladu s pravidly“. Může jít jak o jednotlivce, celý tým, či několik vzájemně koordinovaných pozic v různých týmech. Záleží jen na tom, co je pro danou organizaci nejefektivnější.

Compliance Management Systém (CMS)

Dosáhnout „souladu s pravidly“ je možné mnoha způsoby a každá organizace k tomu používá prostředky odpovídající jejím potřebám a vnitřnímu uspořádání. Všem je společný různorodý mix nejrůznějších nástrojů, organizačních opatření, školení, či kroků plánovaných v čase – v souhrnu zvaných Compliance Management Systém. Jde vlastně o program, jehož výsledkem je průběžné dosahování a udržování „stavu souladu“.

Úkoly compliance:

  • Prevence (spoluvytváří prostředí, ve kterém je dodržování „souladu s pravidly“ vítáno)
  • Identifikace (identifikuje rizika a radí, jak jim předcházet/je řídit)
  • Reakce (reaguje na již materializovaná rizika)
  • Poradenství (pomáhá celé firmě měnit pravidla a kontroly)
  • Monitoring (sledování existujících kontrol a pravidelné reportování vedení firmy)

Proč compliance?

Ochrana

Běžně nastaveným CMS se organizace chrání proti sankcím ze strany státních orgánů a souvisejícími nepříjemnostmi (např. zhoršení mediální obrazu, prevence trestní odpovědnosti právnické osoby či členů vedení). Cílem takového CMS je vyhovět zejména externím pravidlům (tj. zákony). Laicky řečeno: CMS zajistí klidný spánek.

Zvýšení hodnoty organizace

Moderně nastavený CMS jde o něco dál a chce pro organizaci přinést přidanou hodnotu. Otáčí filozofii své existence a opírá se o vůli vlastní organizace dodržovat pravidla a své etické hodnoty. Tím organizace vlastně demonstruje své odhodlání i vnitrofiremní kvalitu. Pro externího partnera taková organizace získává na důvěryhodnosti. Pro jejího zaměstnance je tato organizace přitažlivější coby zaměstnavatel a setrvává zde déle a přitahuje nové, podobně laděné uchazeče. V dlouhodobém horizontu dosahuje taková organizace vyšší míru návratnosti investic. Laicky řečeno: CMS přinese vyšší hodnotu organizace.

Hledáte více informací?

Působí compliance nejasně? Snažíte se definovat roli compliance? Volíte způsob realizace?

Napište nám

Uvažujete o compliance?

Řešíte, jak přimět zaměstnance k dodržování pravidel? Jak dosáhnout souladu s normami? Jak upravit stávající compliance? Jakým způsobem ověřit funkčnost compliance?

Domluvit konzultaci

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram