AML

Dlouhodobá podpora AML officera (outsourcing)
Řešení nálezů od kontrolních orgánů (ČNB, FAU, …)
Revize stávajícího systému a pomoc s nápravou
Školení a komunikace
Neobvyklé obchodní operace
Kategorizace klienta
Identifikace a kontrola klienta
Vymezení rolí a odpovědností
Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad

Dlouhodobá podpora AML officera (outsourcing)

Řešení nálezů od kontrolních orgánů (ČNB, FAU, …)

Revize stávajícího systému a pomoc s nápravou

Školení a komunikace

Neobvyklé obchodní operace

Kategorizace klienta

Identifikace a kontrola klienta

Vymezení rolí a odpovědností

Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram