AML

Dlouhodobá podpora AML officera (outsourcing)
Řešení nálezů od kontrolních orgánů (ČNB, FAU, …)
Revize stávajícího systému a pomoc s nápravou
Školení a komunikace
Neobvyklé obchodní operace
Kategorizace klienta
Identifikace a kontrola klienta
Vymezení rolí a odpovědností
Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad

Dlouhodobá podpora AML officera (outsourcing)

Staneme se součástí vašeho týmu a budeme řešit AML úkoly tak, abyste vy mohli plnit vaše cíle a povinnosti.

Pomůžeme vám podle vašeho zadání, s čím budete potřebovat:

 • Hodnocením rizik
 • Systémem vnitřních zásad
 • Nastavením procesu identifikace a kontroly klienta
 • Revizí formulářů, klientské dokumentace, smluv s obchodními partnery
 • Vnitřními předpisy
 • Vzděláváním a komunikací AML témat
 • Prováděním kontrol a nastavením akčních plánů
 • Vypracováním roční hodnotící zprávy a jiným reportingem
 • Přípravou prezentací pro vedení nebo jiné příjemce
 • Proškolíme nového kolegu

Řešení nálezů od kontrolních orgánů (ČNB, FAU, …)

 • Pomůžeme vám porozumět nálezům z kontrol dohledových úřadů
 • Navrhneme vám, jak můžete jednotlivé nálezy rozumně napravit
 • Společně změníme vaše postupy tak, abyste nálezy mohli uzavřít
 • Podpoříme vás při sestavení odpovědi pro dohledový orgán

Revize stávajícího systému a pomoc s nápravou

 • Provedeme revizi vašich stávajících postupů tam, kde potřebujete
 • Navrhneme vám, jak postupy vylepšit a uvést do souladu s AML legislativou

Školení a komunikace

 • Provedeme revizi vašich stávajících školení a navrhneme vám úpravy
 • Vytvoříme kurz na míru podle vašich představ pro různé cílové skupiny ve formě e-learningu, webináře, osobně nebo jiné formě dle dohody (můžete buď školit vy nebo my)
 • Zvýšíme povědomí zaměstnanců firmy o AML pravidlech výstižnou a zábavnou komunikační kampaní
 • Připravíme vám plán školení a komunikace AML pravidel pro další období
 • Jednorázově zaškolíme nového kolegu v AML, mezinárodních sankcích (anebo ho podpoříme i jinak – viz odkaz

Chci vědět víc o školení AML nebo mezinárodních sankcích

Neobvyklé obchodní operace

 • Pomůžeme nastavit práci s neobvyklými obchodními operacemi
 • Společně popíšeme proces generování a prošetřování neobvyklých obchodních operací
 • Poradíme, co vše zohlednit při jejich prověřování
 • Nastavíme lhůty pro hlášení interně i externě

Kategorizace klienta

 • Provedeme revizi vašich stávajících postupů kategorizace klienta.
 • Poradíme vám, jak pracovat s rizikovými faktory a jak ohodnotit rizikovost klienta.
 • Pomůžeme vám proces popsat. Srozumitelně.

Identifikace a kontrola klienta

 • Ověříme vaše postupy pro identifikaci a kontrolu klienta
 • Provedeme revizi klientské dokumentace podle vašeho zadání.
 • Pomůžeme rozumně nastavit a popsat proces identifikace a kontroly klienta v závislosti na rizikových faktorech.
 • Poradíme vám, jak a kdy provádět následnou kontrolu klienta
 • Nastavíme zesílenou kontrolou klienta
 • Možná používáte pojmy jako Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Know Your Partner (KYP) nebo (Enhanced Due Digiligence – EDD)

Vymezení rolí a odpovědností

 • Pomůžeme vám definovat všechny role podle AML zákona
 • Nastavíme jejich odpovědnosti a navrhneme jejich organizační uspořádání
 • Společně navrhneme strukturu AML jako systému – nastavíme governance

Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad

 • Vypracujeme hodnocení rizik a systém vnitřních zásad. Zohledníme kontext a zaměření vaší firmy v souladu s platnou AML legislativou
 • Existující hodnocení rizik zkontrolujeme a pomůžeme s aktualizací tak, abyste postupovali v souladu s platnou AML legislativou

Naši spokojení klienti

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram