Má praktické zkušenosti se zaváděním compliance systémů, včetně např. mapování rizik, změn procesů, zavádění kontrol či ovlivňování firemní kultury. Pracoval na finančním trhu, konkrétně v pojišťovnictví, a to nejprve v legislativě na Ministerstvu financí či v orgánu dozoru, u britského orgánu dohledu FSA a poté na trhu přímo v pojišťovnách (ať už velkých či malých) v roli projektového manažera jakož i ředitele legal a compliance. Rovněž byl manažerem poradenského týmu pro oblasti risk & regulatory advisory v KPMG. Má zkušenosti též z jiných oborů (např. energetika, či odpadové hospodářství).
linkedIn

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram