Přínosy Compliance

Compliance pomáhá v konkrétních situacích

Různé situace, ale jasné výhody zavedení compliance

Když je compliance naše povinnost…

…compliance je efektivní způsob, jak získat na trhu konkurenční výhodu.

Zlepšete své strategické rozhodování ve firmě

Získejte jistotu, že ve vaší firmě vznikají správná a strategická rozhodnutí, která stojí na pevných předpokladech a odpovídají na skutečné výzvy. Svým systematickým postupem a důrazem na podstatné věci vám compliance pomáhá strategicky řídit vaší firmu.

Získejte úspory uvnitř své firmy

Snižte náklady a náročnost firemní agendy prostřednictvím vyšší efektivity a zaměřením na to, co je podstatné. Compliance vám pomáhá zefektivnit procesy i role jednotlivých lidí a přispívá k tomu, abyste trvali na dodržování těch pravidel, která dávají smysl.

Zlepšete svou pozici vůči konkurenci

Zaveďte takové změny ve firmě, které vás dostanou před konkurenci a udělají z vás důvěryhodného partnera, pro obchod. Compliance poskytuje jistotu nejen vám, ale také dalším firmám s přísnými vnitřními pravidly, jež jsou vašimi obchodními partnery.

Když nám záleží na naší reputaci…

…compliance je efektivní způsob, jak si udržet kontrolu a dobrou pověst i v případě, že přijdou problémy.

Získejte kontrolu nad celofiremní agendou

Získejte přehled a jistotu při řízení celofiremní agendy i v oblastech, kde vaše expertiza již nestačí. Díky compliance podchytíte prostřednictvím systémových opatření a kontrolních bodů také ty části firmy, při jejichž řízení se musíte spoléhat na své spolupracovníky.

Poznejte a stabilizujte zranitelné oblasti

Zjistěte, které oblasti firmy jsou zranitelné a rizikové. Compliance vám pomáhá identifikovat, z jakých míst a procesů může přijít v budoucnu problém, a přináší opatření, kterými možné potíže stabilizovat. Ochráníte tak nejen firmu, ale také vás samotné.

Připravte se na problémy

Mějte předem připravený postup, jak těm nejtěžším problémům čelit a jak snížit riziko pro firmu, pro vás samotné i pro vaše blízké. Díky compliance si připravte obranný mechanizmus pro případ, že by problém eskaloval a dostal se mimo vaši přímou kontrolu.

Když chceme chránit management…

…compliance je efektivní způsob, jak zabezpečit vedení proti možným problémům.

Získejte kontrolu nad celofiremní agendou

Získejte přehled a jistotu při řízení celofiremní agendy i v oblastech, kde vaše expertiza již nestačí. Díky compliance podchytíte prostřednictvím systémových opatření a kontrolních bodů také ty části firmy, při jejichž řízení se musíte spoléhat na své spolupracovníky.

Poznejte a stabilizujte zranitelné oblasti

Zjistěte, které oblasti firmy jsou zranitelné a rizikové. Compliance vám pomáhá identifikovat, z jakých míst a procesů může přijít v budoucnu problém, a přináší opatření, kterými možné potíže stabilizovat. Ochráníte tak nejen firmu, ale také vás samotné.

Připravte se na problémy

Mějte předem připravený postup, jak těm nejtěžším problémům čelit a jak snížit riziko pro firmu, pro vás samotné i pro vaše blízké. Díky compliance si připravte obranný mechanizmus pro případ, že by problém eskaloval a dostal se mimo vaši přímou kontrolu.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram