PVK a VEČR úspěšně certifikovány

6. dubna 2021 / Téma: 

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a Veolia (VEČR) úspěšně prošly certifikačním auditem ISO 37001: Systémy protikorupčního managementu. 

Byli jsme u přípravných prací na tuto certifikaci na základě námi poskytnutého poradenství měla certifikace hladký průběh. Do procesu přípravy na certifikaci byli zapojeni vybraní zaměstnanci organizací. Spolupráce ze strany zadavatelů byla hodnocena jako náročná, ale velmi smysluplná. Projekt měl silnou pozitivní odezvu od zaměstnanců obou firem. Ocenili vstřícnost i lidskost našeho týmu. 

Naše know-how a orientace na zadavatele vedou k vysoké úspěšnosti certifikace. Snažíme se, aby pro nás zákazníci byli zároveň obchodními partnery, abychom s nimi mohli budovat dlouhodobou spolupráci a poskytovat jim ty nejlepší služby. Klientovi doporučujeme pouze taková řešení, která bychom zvolili, kdybychom byli na jeho místě. 

ISO 37001 zvyšuje hodnotu vaší firmy a předchází nezanedbatelným ztrátám. Dle odhadu Světové banky se vyplácí každým rokem více než 1 bilion USD ve formě úplatků. Nepřímé dopady korupčního jednání spočívají ve zvýšených výdajích na provoz firmy v důsledku předražených a nekvalitních dodávek, ztráty důvěry obchodních partnerů a omezování investic vlivem nadbytečných transakčních nákladů. 

Přípravu na certifikaci ISO 37001 je následně možno využít i při TOPO (trestní odpovědnosti právnických osobtj. dle zákona č. 418/2011 Sb.). Tento zákon umožňuje stíhat, odsoudit a potrestat právnickou osobu, která spáchala trestný čin. 

ISO 37001 a TOPO usnadňují a zefektivňují podnikání, předcházejí finančním ztrátám. Zvyšují důvěryhodnost a kredit společnostiPomáhají budovat důvěru mezi zákazníky, dodavateli a třetími stranami. Mohou také snížit dobu potřebnou k prošetření korupční události. V případě vyšetřování trestného činu mohou poskytnout doklad o tom, že byla přijata přiměřená opatření. Tímto způsobem lze dosáhnout vyvinění z trestní odpovědnosti.  

Společnosti Veolia a Pražské vodovody a kanalizace jsou již s námi na jedné palubě. Nalodíte se také? 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram